Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mannen, nu moed! morgen de zege.

D'uchtend geeft dood of donder van vreugd;

'En heldenziel heeft Walhalla gaarne,

Zwaanmaagden zweven zoekend omlaag,

Steunen uw strijden, 't sterven verlichten ze,

Lachende lokken ze de laatste adem.

Dan zal de ziel zeilend heendrijven,

Waar geen wolken, geen wee meer is,

Waar in het woud de wilde evers,

Bruine beren en briesende stieren

Stuiptrekkend sterven aan stoten van speren.

Schenkt dan 'en schone 't schuimende bier

Boordvol in bekers bij het gebraad;

Melden der maagden ogen U minne,

Dan vloeit volle vreugde om uw leven.

Leeft gij, uw lieven lachen U toe;

't Kindje klemt in kleine handjes

Vaders vuisten, vrouwen zijn trots,

Dat gij streedt 'en strijd tegen stoutheid en onrecht

Maagden minnen de moedige held,

Winden de winnaar windekelken,

Met beukebladen ten blijde krans.

Maar schande wie schendt de schone eed

Van trouw aan 't ene, tijdlike hoofd!

Wie heult met hun daar, hem treff' de dood!

Sluiten