Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer leed dan hem: de strijd is liefde gram. En, waar de havik komt, daar vlucht de duif. Vol strijdlust was hij. Heel de jonge schaar Van mannen kwam op 't heideveld, gesplitst In twee partijen om zich te oefenen. Van hamerslag weergalmde 't klein gehucht; De smeden sloegen hard metaal tot zwaarden; Het knerpen van de wetsteen siste luid: De pijlpunt moest gespitst, de lans gescherpt En banden om het paalwerk heen gelegd. Zoo rees om 't dorp 'en palissaden-ring Omvloeid door 't afgeleide beekje, dat Der vennen water voortnam in z'n loop En dra 'en diepe gracht met water vulde. In 't handboogschieten, 't werpen met de bijl, Het lansen-vellen, schermen met het zwaard, Dat uit het stof en roest te voorschijn was Gekomen en van scherpte blonk, was heel De jonglingschap geoefend; Bragi's macht Rees daagliks onder hun, vooral toen zang Hem bleek te zijn gegeven als z'n moeder. Hij dichtte 'en strijdzang, ieder kende die; Hij zong 'en schertslied, ieder juichte toe; 'En minnezang en alle meisjes bloosden,

Werd hun dit lied door andren toegegalmd. En, toen de winter weer gekomen was,

Sluiten