Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|V]HJ'

OVER HET NISI!l:l lkE\ VAN BASTAARDWOORDEN in onze Taal.

Dit onderwerp werd door mij besproken in de le afdeeling van het Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te Gent 28", 29" en 30" Augustus 1899.

Hoewel het gesprokene in de Handelingen van dit Congres zal worden opgenomen, meende ik dat dit onderwerp van genoegzaam belang is om in wijderen kring dan dien van de congresleden te worden behandeld, ook omdat de strijd, minstens zoo oud als de Taal- en Letterkundige congressen, nog ver van volstreden is. Wat ik te Gent zeide, laat ik hier volgen.

« Elke beschaafde taal heeft, bij verschillende gelegenheden, een aantal vreemde woorden aan andere talen ontleend. Nieuwe handelsbetrekkingen, kortere of langere overheersching door een vreemd vorst en tijdelijk verlies van onafhankelijkheid, het opnemen van vreemdelingen, geheele huurbenden in de legers, deze en dergelijke oorzaken brachten indringers in de taal, indringers, niet altijd gemakkelijk te vervangen.

Die vreemde woorden kan men gevoeglijk in drie klassen verdeelen :

Sluiten