Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kolommen druks vond ik de volgende bastaardwoorden; ik nam het woordenboek van Broeckaert in handen en plaatste er de Hollandsche vertaling achter.

Humoristisch geestig, luimig — effekt indruk,, uitwerksel

— psychologie zielleer — figuur beeld — comisch grappig — variaties veranderingen, afwisseling — relaties betrekking, kennissen — financiëele geldelijke — intieme innige, vertrouwde — geniaal schrander, vernuftig, scheppend

— fantazie verbeelding, droombeeld — logische met gezond verstand — type eigenaardig mensch — geincarneerde ingeboren — plasticiteit aanschouwelijkheid tafereel schouwspel —- naturalist natuurkenner — detail bijzaak, bijzonderheid - passie drift, hartstocht—tragisch droevig, rampzalig — chronische slepend, langdurig - prostitutie ontucht — egoïstische baat- of zelfzuchtig — fragment brok, stuk, gedeelte—visioen gezicht, afschildering—patriot vaderlander, landsvriend — moderne hedendaagsch. nieuwerwetsch—théorie leer, beschouwing — categorie klasse, slag, soort — kopiist, afschrijver— naties volksstam, volk

— melancholie zwaarmoedigheid, zwartgalligheid — inferno hel.

Ik laat die vertalingen voor rekening van Broeckaert, maar ge zult toch moeten bekennen, dat vele dier plaatsvervangers de bastaards van Dr.jan ten Brink konden verjagen. Wat kan dan toch wel de oorzaak zijn, dat één deieerste vereerders van Neerlands taal, één onzer gevierde Noordnederlandsche schrijvers, zooveel met die vreemdelingen opheeft? Ik zeg opheeft in plaats van coqueteert. Wij zullen dat gaarne uit eigen mond vernemen, nu Neerlands Regeering hem weder als vertegenwoordiger naar dit Congres deed opgaan.

De dagbladen van onzen tijd worden de groote taalbedervers genoemd, dit kan Dr. .Tan ten Brink niet onbekend zijn.

Nog iets anders!

Op het Congres te Rotterdam, in 1865, hoorde ik Dr. Heremans tegen de bastaardwoorden te velde trekken, krachtig gesteund door Yuylsteke, Hasebroek en Prof'. de Rijk.

Sluiten