Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENS-ERNST.

„Ik blijf er bij, ik begrijp niet, hoe u dat goed vinden kunt," zei George bijna boos. „Het is wat anders voor meisjes,, die haar eigen brood moeten verdienen. Maar Hélène dóet 'het uit vrije verkiezing."

Hij sprak over het gewone onderwerp sinds de laatste weken op Kastanieën-oord; — sinds het vaststond dat Helène in een inrichting zou gaan om het ziekenverplegen te leeren, — zooals haar wensch was.'

Voor hem was dat besluit, en de bereidwillige toestemming harer ouders, een dagelijks weerkeerende ergernis; — met zijn jongensachtige theorie dat een meisje thuis behoort te blijven. Hij redeneerde er dagelijks tegen; en gaf nog steeds

LEVENS-ERNST.

Sluiten