Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cipeerde ideën, die Hélène zelve óók verkondigt. „Een vrouw moet zich nuttig maken. — En waardoor? — Door examens doen, en een vak leeren, en al die dingen meer! Alsof een meisje niet nuttig kon zijn in haar eigen huis! Hebben wij b.v. Hélène niet noodig, om ons het leven gezellig te maken ? — ; maar dat komt er niet op aan; dat is niet verheven genoeg. Zij moet wegloopen, en zich gaan wijden aan vreemden, in plaats van aan hare huisgenooten. Het is niets dan hoogmoed en aanstellerij."

,,Meen je dat nu werkelijk, die oppervlakkige dingen, die je daar zegt?" vroeg mevrouw, half schertsend.

Maar George werd zoo heftig, dat hij het niet eens opmerkte, in zijn drift over Hélène's haar eigen weg gaan, — onbekommerd om zijn afkeuring. ,,Ja natuurlijk meen ik het," verzekerde hij. „Ik vind het al heel jammer van Hélène."

Toen wees zijn pleegmoeder hem terecht, — een beetje streng geworden.

„Je hebt niet de minste reden zoo hard te oordeelen zonder goede gronden," zeide zij. ,,En Hélène verdient allerminst dat je haar zoo miskent. Je weet heel goed dat haar besluit niet overijld is genomen, maar dat mijn man

Sluiten