Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop de kinderen groot zijn zal gauw genoeg daar zijn, en wie weet hoe anders het dan alles komt!"

En het was anders gekomen, heel anders.

Gedurende een paar jaar zagen George en Hélène elkander slechts weinig. Hij vertrok na zijn studies in Delft voltooid te hebben nog een tijdlang naar Daitschland, om, vóór hij naast den heer Rendell als mede-bestuurder van de fabriek optrad, nog eerst onder vreemden de praktijk van zijn vak te beoefenen; en zij voltooide intusschen hare opvoeding, eerst op kostschool, later nog in 't buitenland. Zoo stonden zij bij hun thuiskomst als vreemden bijna tegenover elkander. Hij vond, in plaats van het onvoltooide kostschoolmeisje dat hij het laatst gezien had vluchtig in een vacantie, een volwassen jonge vrouw, wier geest zich onder verstandige leiding had gevormd tot ernst en nadenken en zelfstandigheid; zij echter was door m'éér ondervinding nu minder eenzijdig in haar oordeel over hem. Zij zag nu zéér goed zijn fouten, zijn hoogmoed en drift, en, in plaats van zooals vroeger zich door hem te laten leiden, stelde zij haar oordeel tegenover het zijne.

Sluiten