Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leed, voelde zij voortdurend haar onkunde en onervarenheid. Zou hij zich gelukkig voelen op de fabriek, indien hij zich bewust was niet voor zijn werk te zijn berekend. Waarom wilde hij dan niet begrijpen dat zij ook verlangde iets wezenlijks te doen te hebben in het leven; iets waarvan zij voelde hoe het wat beteekende ?

En George kwam dan met zijn geliefkoosd argument: „Nu ja, maar hij was een man en zij was een vrouw, en daarin lag het verschil." Zoo draaiden zij in hunne discussies in een cirkel rond, en overtuigden elkander toch niet. George, met zijn driftig karakter, eindigde gewoonlijk met heel gauw zich boos te maken vooral ook; omdat het hem in zijn hoogmoed hinderde dat Hélène onder zijn invloed weg was en voor zich zelve oordeelde thans. En zij, zoo flink als zij zich tegenover hem hield, zoo bitter bedroefd huilde zij in stilte om zijn onhandelbaarheid. Het deed haar pijn, dat hij, aan wiens oordeel zij zooveel placht te hechten, zoo tegen haar plannen was en haar ernst zoo heelemaal niet waardeerde; — maar, in haar enthousiasme, stelde die eenzijdigheid van karakter haar in hem teleur, en deed haar anders dan vroeger over hem denken.

Sluiten