Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei Annie; ,,dat had je nu ten minste wel mogen doen, nu je al zoo gauw weggaat. Wat is het toch ongezellig van je. Niet George?"

George haalde de schouders op. ,,Och tegen Hélène behoef je op dat punt niet te redeneeren, die doet toch haar eigen zin," zei hij zoo onvriendelijk, dat ze er allen wat verlegen onder werden. — Louis Rahden vond het dan ook maar het best zijn zusters tot spoedig naar huis gaan aan te manen. Zij woonden in het dorp, en moesten dus den anderen kant uit van Kastanieënoord. — ,,Nu tot ziens dan," zei Bertha. ,,Je moet toch nog eens komen eten vóór je weggaat; daar rekenen papa en mama op. En zij trippelde achter haar broer en Annie aan, die al vooruit gingen.

George liep een oogenblikje zwijgend met Hélène mee. — En toen zij ook niet sprak begon hij:

,,Zeg, je bent toch niet boos, omdat ik dat daareven zei.''

„Heel vriendelijk was 't anders niet," antwoordde Hélène, half lachend al, want zij was gauw bereid tot vergeven. „Ik begrijp niet waarom ie dezen laatsten tijd nu nog bederft door met me te kibbelen, 't Zou zulk prettig heengaan

Sluiten