Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mij zijn, als wij goede vrienden waren."

George kon aan dat heengaan nog maar altijd niet gelooven als iets dat zij meende uit een heilige, ernstige overtuiging. Hij bleef in haar besluit een meisjes-gril zien, voortgekomen uit behoefte aan afwisseling. En, in zijn haar zoo verkeerd beoordeelen, was hij op een heel overmoedigen inval gekomen. Want, hij giste wel zoo n beetje dat mevrouw Rendell in de toekomst hem een geschikten man vond voor Hélène; en hij had zelf ook wel eens gedacht dat zij heel goed bij hem passen zou. Maar zij waren steeds zoo geheel als broer en zuster opgegroeid, en hij was nog zoo jong, en had zoo weinig over het huwelijk gedacht dat het hem niet in den zin zou zijn gekomen Hélène zoo iets voor te stellen, als hij er niet een doeltreffend afdoend middel in gezien had haar van haar dwaas plan terug te houden. Een engagement was immers voor een jong meisje het heerlijkste wat er bestond, dacht hij. Als ze eenmaal geëngageerd waren, dan gaven ze al die geemancipeerde ideën van nuttigzijn dadelijk op. — Wat kon het hem ook schelen, of't wat vroeger of wat later gebeurde, — op den langen duur waren zij toch voor elkaar bestemd. En, hoe

Sluiten