Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op eens hoeveel hij toch van haar hield, en hoe het hem speet een zaak, die hij zoo weinig had overdacht, zoo onhandig te hebben bedorven voor goed. Hij had haar tot hiertoe maar zoowat als een half kind beschouwd dat zich leiden liet door een oppervlakkig enthousiasme, gepaard aan een zucht naar verandering geboren uit onvoldaanheid. Uit dat oogpunt had hij haar van een engagement gesproken, als een middel om haar tevreden te stellen, weer aan zich te binden, zonder heel veel over de gevolgen na te denken; omdat hij meende dat een engagement voor een meisje het hoogste ideaal is; en omdat hij zelf nog te weinig levensernst bezat om de gevolgen van zijn daad voor zijn eigen persoon te berekenen. Nu, op eens, begreep hij hoe hij zich had vergist, hoe zij beter wist wat zij wilde en van het leven verwachtte, dan hij. En nu begreep hij ook te laat, welk een groote fout hij had begaan, door dit haar als het ware beleedigen. Hij had gemeend zeker van haar te kunnen wezen; en nu hij haar juist daardoor verloor zag hij eerst hoe jammer dat was voor hem.

,,Ik had er niet zoo in eens over moeten beginnen Lena," zei hij berouwhebbend. ,,Ik

Sluiten