Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb je verrast misschien. Maar wil je er nog niet eens over nadenken? Je antwoord is dan wellicht toch nog anders."

Maar zij was geen oogenblik onder den indruk van dat verzoek. „Ik geloof integendeel dat het beter is, wanneer ik er zoo weinig mogelijk meer om denk," antwoordde zij. — ,Je heele wijze van doen bewijst dat je mij al heel weinig kent; — en dat ik mij in jou vergist heb ook. Want ik had nooit kunnen denken, dat je mij op zoo'n wijze verrassen zoudt, — na alles wat er tusschen ons is voorgevallen. Hoe kan je gelooven, dat er een innige verhouding zou kunnen bestaan tusschen twee menschen, die zoo verschillend denken als jij en ik?"

,,Maar Lena," verdedigde George zich. „Na het huwelijk worden de meeste meisjes heel anders, en dan laten ze al die ideën van nuttig

' o

zijn en zoo gewoonlijk wel varen, en luisteren naar hun man. Zoo had ik het mij met jou ook voorgesteld."

„Dan spijt het mij dat je je hebt vergist," zei Hélène een beetje uit de hoogte. „Als ik trouw wil ik een man hebben met wien ik het vóór het huwelijk eens ben, en niet alleen na dien tijd. Maar voorloopig denk ik er heelemaal

Sluiten