Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nachtzak. Haar zuster Bertha had ook een eigen handwerkje gezonden: een heel elegant speldekussen. — En van de overige kennissen waren er andere doelmatige kleinigheden. Ja zelfs door „Missie" was zijn geschenk gebracht. Julie had hem aan een blauw lint een fleschje eau de cologne om den hals gebonden; en daarmee was hij met groote drukte op Hélène's schoot gevlogen. Maar het liefst waren haar de twee kleine doosjes die hare ouders met vochtige oogen in haar hand gedrukt hadden, dien laatsten morgen aan het ontbijt. Van haar moeder een gouden ring, met een enkel pareltje er in en van binnen heur haar en haar naamcijfer er in gegraveerd; van haar vader een fonkelnieuw, gouden remontoir-horloge, in plaats van het zilveren dat ze al als kind gekregen had. „Dat zal nu wel zoo langzamerhand zijn tijd gehad hebben," zei hij lachend toen zij hem met groote blijdschap bedankte. „En een pleegzuster moet altijd heel nauwkeurig weten hoe laat het is, — voor 't innemen van haar zieken. Heb er maar veel dienst van."

Alleen George had niets gegeven, en dat was onder deze omstandigheden misschien ook maar het beste. — Maar het had haar toch pijn ge-

Sluiten