Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heengaan, bezwaard door de gedachte dat hij, de pleegzoon, de eigen dochter nu ten slotte uit haar thuis verdreef.

,,Ik kan immers gemakkelijk op een andere fabriek geplaatst worden," zeide hij knorrig, „en dan zal je nooit meer last van mij hebben; dat beloof ik je."

Maar Hélène, zachtzinnig, hield hem, vooral ter wille van haren vader die zeer op George in zijn zaken gesteld was, terug.

, Je zoudt mij daardoor een heel groot verdriet doen," antwoordde zij, „want, nu je met Papa de fabriek bestuurt, zou hij je natuurlijk erg missen als je heenging, en niet gemakkelijk een ander plaatsvervanger vinden. — Ik daarentegen ben nu toch al een paar jaren afwezig geweest, zoodat mama gewoon is zich zonder mij te redden. Daarenboven komt Julie ook spoedig thuis voor goed. Ik ben dus volstrekt niet noodig hier, en zal mijn werk elders vinden. Maar dat van jou is hier op onze fabriek, waar je een steun bent voor papa dien hij niet missen kan."

Toch had George pas toegegeven toen de heer Rendell zelf hem er over gesproken had. — „Het spijt mij, dat het tusschen Hélène en jou zoo is afgeloopen," had zijn pleegvader hem

Sluiten