Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de gelegenheid gehad had haar opgewonden dochtertje aan te hooren, zij ware dan genoeg te weten gekomen om voor de toekomst verstandige maatregelen te kunnen nemen, die heel wat misverstand en verdriet hadden kunnen vermijden. Maar ongelukkig kon Julie, noch op dat oogenblik, noch gedurende vele volgende dagen, over zich zelve en hare aangelegenheden spreken. — En zoo werd zij, zonder het eigenlijk te bedoelen, geheimzinnig en achterhoudend. — Want de eerste stap op een verkeerden weg kost altijd het meest. En, voordat zij het zelf wist, vond zij het heel interessant haar intiemste gedachten voor hare moeder, die haar toch het best had kunnen raden,

te verbergen.

Er volgde een droevige tijd. Als een van die onweerswolken die op zonnige zomerdagen in eens een helderen lucht zwart overtrekken, zoo plotseling trad het somber leed die tot hier toe zoo enkel door het geluk bezochte woning binnen. — De heer Rendell werd ziek, héél ziek; dat wisten ze nu allen, zelfs de kleine, zorgelooze jongens. En op hun allen deed die plotselinge kennismaking met den ernst van het leven zijn invloed gelden; Julie ging met verweende oogen

Sluiten