Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deden zij op dat oogenblik afstand van hun zorgelooze jeugd, begrepen, dat zij geen recht hadden aan een eigen persoonlijk geluk te denken, zoolang zij plichten moesten vervullen aan de moeder en zuster en broers wier toekomst hun vader stervend hun aanvertrouwde.

Wie zich door die bleeke, eenzame vrouw, die Smart heet, niet laat verbitteren maar leiden, die ontvangt van haar veel kostelijke gaven terug voor de offers welke zij van hem vordert. Ondervinding, en zelfverloochening, en plichtbesef zijn de vruchten van haar ernstig onderwijs; en zelfzucht en oppervlakkigheid vertreedt zij onder haar voet. —

Op Kastanieën-oord had zij haar somberen intocht gehouden, en met vele, vele tranen was zij ontvangen; — maar niet met onwil om de levensles die zij te leeren had aan te hooren.

Want, ieder op zijne wijze, toen de slag was gevallen, en de geliefde vader was ter ruste gelegd op het vreedzame dorpskerkhof, deed zijn best het leed den ander te helpen dragen en te vergemakkelijken. — Allen om strijd willen zij de moeder sparen en troosten, wier verlies

Sluiten