Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het grootst was, en wier zenuwgestel een zwaren schok had ontvangen. — Julie bleef flink haar taak als huishoudster vervullen; een echt zorgend moedertje voor de jongens, hen met hun schoolwerk terecht helpend, en hun kleeren verstellend als een scheur moest geheeld, of een knoop gauw aangezet worden. En de jongens zelf gingen zoo stil en geregeld hun gang, en gaven zoo weinig aanleiding tot klachten van school over vorderingen of gedrag, dat men hunne anders heel voelbare aanwezigheid nu nauwelijks bemerkte. — George had natuurlijk het bestuur van de fabriek geheel op zich genomen, terwijl hij bovendien de particuliere zaken van den heer Rendell regelde, door wien hij ook als voogd over de minderjarige kinderen was benoemd. En nevens hem stond Hélène, nu eens de noodzakelijke correspondentie bijhoudend, of rekeningen vereffenend, of andere dingen van dien aard van hem overnemend, dan weer haar tijd wijdend aan hare moeder, die veel gezelschap, troost, en ook verpleging behoefde. Niemand dacht onder den indruk van het gemeenschappelijk verlies aan eigen ik en eigen kleine verdrietelijkheden, want allen deelden in elkanders leed. — En daarom, omdat de smart dat leeren wil, dat zich zelf

Sluiten