Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stille huiselijke omgeving van haar moeder en zuster en broeders, die zij wel zeer liefhad, maar van wien zij zich toch vervreemd gevoelde, en in wier midden haar taak voortaan een zeer bescheidene en vergetene zou zijn.

Maar zij verviel gelukkig niet in de groote fout van vele hedendaagsche vrouwen en meisjes, die, om dergelijke schijnbaar belangrijke plichten in de verte, de kleine naast de deur, — die dikwijls veel zwaarder toch wegen, — over het hoofd zien. — Toen zij eerlijk met haar eigen geweten was te rade gegaan zag zij wel in dat zij heel zelfzuchtig zou handelen, door haar eigen verlangen naar het bevredigende leven in een groote zieken-inrichting te stellen boven de aanspraken die in de eerste plaats haar lijdende moeder op hare hulp had.

— Of had zij dan het verplegen geleerd om er zich zelf een prettigen, haar toelachenden werkkring door te bezorgen ? Was het niet haar doel geweest nuttig te zijn? En waar was zij dan ten slotte onmisbaarder; ginds, waar in hare plaats een andere zuster dezelfde diensten kon leeren verrichten, of hier, waar niet de verpleegster, maar de dochter van noode was om mevrouw Rendell te verzorgen?

Sluiten