Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voorkeur gaf. — Dan had zij zich verheugd over de geachte, eervolle positie, die zij, — dank zij haar moedig, flink besluit als jongmeisje,— zich in deze haar lief geworden omgeving had veroverd. — En nu had zij voortaan geen positie meer! Van hetgeen zij geweest was: een hooggeschatte verpleegster, die in een groote inrichting een nuttige en belangrijke plaats innam, die het vooruitzicht had, zoo zij het verlangde, later zelf directrice van het een of ander gesticht te worden, keerde zij terug tot het leven eener eenzame, vergeten, ongetrouwde vrouw op een stil dorp. Maar door het brengen van dat offer vervulde zij haar naastbijliggenden plicht; — en zij voelde dat het daarom goed was zoo. 't Was alsof de scheidende zon haar een beeld werd van het verdwijnen harer eigen rooskleurige verwachtingen van geluk; maar ook, alsof de vrede die, ondanks dat heengaan, in de natuur bleef heerschen, een belofte inhield van vrede voortaan in eigen hart.

Zij zag George uit het huis komen en zonder haar te bemerken een zijpad inslaan. Toen, met een plotseling verlangen dat ook tusschen hem en naar voortaan alles als van ouds mocht zijn, ging zij op hem af, en zeide vriendelijk:

Sluiten