Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat niemand iets van de zaak wist dan zij alleen. Daarom verborg zij toen later ook den brief dien Charles haar geschreven had, en deed nu met haar antwoord aan hem zoo geheimzinnig.

En zij bedacht daarbij niet, dat zij, door dit verbergen van een deel harer daden, het vertrouwen schond door hare moeder in haar gesteld ; dat zij onrecht deed door aldus volgens haar eigen goeddunken te handelen zonder om raad te vragen; zij bedacht ook niet hoeveel misverstand en vervreemding daardoor met eigen huisgenooten, kon ontstaan door zulk een haar eigen hoofd volgen.

Voor 't oogenblik intusschen bracht haar onaardig gedrag haar nog voordeel aan; zooals dat, schijnbaar althans, wel eens meer zoo gaat.

Dat kwam zoo.

Toen zij koppig bleef stilzwijgen vond Hélène het maar het verstandigst zelve te beginnen met een gesprek, om daardoor te toonen, dat zij de onvriendelijke woorden van daareven alweer had vergeten. En Julie, blij met die oplossing, gaf ook toeschietelijke antwoorden. Maar in haar hart voelde zij zich wel een beetje beschaamd over Hélène's onverdiende goedheid, en ook

Sluiten