Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat hunne verhouding tot elkaar een zoo weinig vertrouwelijke was. Thans echter had zij recht meer te weten.

,,Denk je dan dat iemand ons kwaad wil doen?" vroeg zij. ,,Is er iets gebeurd waardoor je reden hebt dat te veronderstellen?"

— Hij begreep ook, dat hij het haar kon vertellen.

,,Er is al lang een oproerige geest onder de arbeiders; tenminste onder de jongeren,''zei hij bedaard. „Wat er uit voortkomen kan of zal, laat zich nog volstrekt niet met zekerheid zeggen. Misschien komt het tot een minnelijke schikking, — waartoe ik al mijn best doe; misschien tot een werkstaking; daarop leggen enkele kwaadgezinden het toe. Intusschen dacht ik tot op gisteren niet, dat er voor iemand van ons eenig persoonlijk gevaar zou bestaan. Van ochtend echter kreeg ik een gemeenen dreigbrief. Het doet er niet toe wat er precies in staat, en het is ook hoogstwaarschijnlijk dat de kerel zich wel driemaal zal bedenken eer hij iemand van ons aanvalt. Maar het spreekt toch van zelf dat ik voortaan ten opzichte van jullie uiterst voorzichtig zal zijn. Toen ik daarom £00 even vernam dat jij, nog zoo laat, alleen onderweg

Sluiten