Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hg.d alles voor zichzelf te houden en te verdrinken met zijn kameraden. Er was veel kans dat zijn verbittering tegen George hierdoor weer van zelf zou afstompen, dacht Hélène, en haalde ruimer adem. — Dat George, van den dag af waarop hij Stevens had moeten wegzenden, geldelijk gezorgd had voor diens gezin door middel van een vertrouwden meesterknecht, was zij bij diezelfde gelegenheid ook door de vrouw te weten gekomen; en het had hare sympathie voor hem, om zijne geheele houding in deze zaak, niet weinig doen toenemen. — Zij had dikwijls een groote behoefte hem dat te hem de hand toe te steken, en haar vreugde uit te drukken over het afdrijven van het gevaar. Maar zij durfde niet; zij voelde dat hij zelf zulk een intimiteit niet wenschte. En zij benijdde er soms Julie een weinig om, dat deze op zulk een geheel anderen, innigen voet met hem stond, en er nooit over behoefde na te denken wat zij hem zeggen durfde of niet zeggen, m aar zich zeker voelde van zijn vertrouwen.

Want inderdaad was Julie een lief gezelschap op het thans lang niet gemakkelijke levenspad van George. — De moeite die hij zich gegeven had haar de afleiding te verschaften,

Sluiten