Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weldra haar zou vragen zijn vrouw te worden.

Zoo werkte Julie door haar lichtzinnig op eigen verantwoordelijkheid handelen meer en meer een misverstand in de hand. Want, zoo zusterlijk als zij George liefhad, zoo weinig betoonde zij toch ook hem dat vertrouwen, waarop hij, als haar broer en voogd beide, in de eerste plaats aanspraak had. Eenmaal met een verkeerden stap op den weg van oneerlijkheid en bedrog begonnen, was zij steeds verder uitgegleden. En thans voerde zij dientengevolge een dubbel leven: één thuis in het openbaar; voor haar moeder en haar broers en Héléne bestemd; en één in stilte, alleen aan Charles Rahden gewijd, met wien zij sinds eenigen tijd een drukke en geregelde correspondentie voerde; die, om niet ontdekt te worden, aanleiding gaf tot allerlei leugentjes en geheimzinnigheden.

Den vorigen zomer, toen de Rahdens uit de stad weer naar buiten gekomen waren, had die vertrouwelijkheid een aanvang genomen. Lous en Julie zagen als vriendinnen elkander heel veel. En toen Charles met de groote vacantie, de laatste vóór hij het marine-instituut verliet, overkwam, was hij hun trouwe begeleider geworden op wandelingen, bij roeitochtjes, als ze rijden wilden.

Sluiten