Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Lous, die als vriendin de geheele geschiedenis, en van de broche, èn van de brieven kende, en ook al niet verstandiger was dan Julie zelve, maakte het nog erger door te zeggen :

„Maar Julie doet het ook wel een beetje, omdat zij 't wel aardig vindt zoo'n geheimpje met jou te hebben. Ze heeft ook nooit verteld, dat je haar een brief geschreven hebt over den dood van haar vader, en dat zij je daarop heeft geantwoord. — Zij heeft er nog ruzie om gehad met haar zuster; want het was haast uitgekomen. " Natuurlijk hield Julie haar vriendin quasi de hand voor den mond, en riep hoe het valsch van haar was dat ze alles wat men haar in vertrouwen vertelde overzei; en even natuurlijk volgde daarop een vroolijk stoeien tusschen de twee meisjes. — Maar Charles, die heel veel van Julie hield, — vond wat hij daar zooeven was te weten gekomen heel prettig, en voelde zich nog meer tot haar aangetrokken nu het bleek hoe zij ook wel eens aan hem dacht zooals hij aan haar. — Hij werd haar gestadige cavalier gedurende die vroolijke, vrije vacantieweken; toen hij weer vertrekken moest, informeerde hij vooraf bij Lous naar den datum van Julie's verjaardag; en op den morgen van dien dag zond hij zijn zuster een brief,

Sluiten