Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar bed toe ging, vóórdat zij zich aan het genoegen van het openmaken durfde overgeven.

Het sprak nu reeds van zelf dat zij antwoordde.

Veiligheidshalve werd Lous gebruikt als tusschenpersoon, ook daartoe. — En zoo, lano-zamerhand, waren zij en Charles er toe gekomen elkaar geregeld te schrijven. — Op zich zelf was die briefwisseling onschuldig genoeg. Charles Rahden was wel jong en onnadenkend, maar hij meende het eerlijk in zijn vriendschap voor Julie, en gaf er zich alleen maar geen rekenschap van hoe hij haar verleidde tot onrecht tegenover hare moeder; en zij ook, van haar kant, schreef hem volstrekt geen dingen die deze niet had mogen lezen. — Maar het was zoo erg prettig en prikkelend dat alles zoo stilletjes, zonder dat iemand er iets van wist, te doen. — Het bekoorlijke juist zat in het geheimzinnige.

En terwijl George voortging haar een weinig te bederven, omdat hij vond dat zij een zoo saai leven leidde, en zich daaronder toch zoo goed hield, terwijl mevrouw Rendell, die de huishouding aan haar voor een goed deel toevertrouwde, haar prees om haar flinkheid en degelijkheid, en Hélène haar menigen kleinen plicht bereidwillig uit de handen nam, opdat zij wat meer

Sluiten