Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijen tijd zou hebben, vermoedden zij geen van drieën hoe Julie hen intusschen voor al die goedheid beloonde door hen te misleiden en te bedriegen; want daarop kwam haar oorspronkelijk onschuldige vriendschap voor Charles Rahden thans, welbeschouwd, neer.

Onder de arbeiders bleef het gisten.

Werkstakingen op naburige fabrieken uitgebroken werkten den kwaadwilligen geest in de hand. Een troepje oproermakers, dat te lui was om te arbeiden, wierp zich op tot „afgevaardigden" namens een deel der werklieden, en gedroeg zich, toen George aan hun verzoek hem te mogen spreken had voldaan, zoo onbeschoft en beleedigend tegen hem, dat hij niet anders kon handelen dan hen onmiddellijk uit zijn dienst ontslaan.

Van dat oogenblik af was er een grief tegen zijn persoon, die op alle mogelijke wijzen werd gebruikt om zijn karakter bij de overige goedgezinden in een verkeerd daglicht te stellen. — Gerrit Stevens voerde gewoonlijk het woord, meest in den een of anderen kroeg, en zette uiteen hoe schandelijk het op de fabriek toeging sinds den

Sluiten