Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Julie had dit ook zelve geconstateerd, door hem al de lekkernijen waarvan zij wist dat hij veel hield achtereenvolgens voor te houden. Geen enkele nam hij; zelfs van zijn geliefkoosde klontjes suiker wendde hij treurig den kop af.

Intusschen, toen had zij zich daarover nog niet ongerust gemaakt; eerst toen zij bij hare terugkomst hem nog in denzelfden toestand vond had zij hare moeder geroepen. Wat later was hij langzaam de mand uitgekomen, liep eens heen en weer, en ging dan lusteloos op den grond liggen. Daarop volgden stuiptrekkingen door zijn lichaam, begon hij teekenen van benauwdheid en pijn te vertoonen. Mevrouw Rendell had toen onmiddellijk om den veearts gezonden; en zij waren nu op dezen wachtende.

En al dien tijd vestigde „Run" zijn hulpzoekende oogen smeekend op George, zoodat de jonge man zich op de lippen beet van smart over zijn onmacht

Want niets is zoo akelig, wanneer we een dier liefhebben, dan het ziek te zien. — Aan een mensch kunnen we ten minste nog zeggen dat we niet weten hoe hem verlichting te geven, omdat hij ons verstaat. Maar een dier moeten we zwijgend zien lijden, dikwijls zelfs pijn doen

Sluiten