Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruysdael nog wel eens flinktepakken zou krijgen."

Het was zeer waarschijnlijk dat de man terugdeinsd was voor een persoonlijken aanval, en nu zich op deze lafhartige manier de voldoening had verschaft zijn bedreiging toch uit te voeren. — De gedachte aan hetgeen het onschuldige, trouwe beest uren lang had moeten lijden door deze verachtelijke wreedheid maakte George woedend. Het was al erg genoeg, indien ,,Run om het leven ware gekomen op dezelfde treurige wijze, door het bij ongeluk inslikken van eenig vergif. Maar dat men hem opzettelijk op zoo vreeselijke wijze had doen sterven, alleen uit haat tegen zijn meester, dat maakte zijn dood voor dezen dubbel hard.

Hélène kwam, wat zij hoogst zelden deed, — alleen wanneer zij hem over zaken had te spreken, — dien dag even bij hem in zijn eigen kamer. Zij ook was op hetzelfde vermoeden gekomen als George, en zij vond het beter hem hare vrees mede te deelen, opdat hij voor het vervolg op zijn hoede zou zijn.

,,George," zeide zij, eenigzins beschroomd om tot hem over het verlies te spreken, waarvan zij wist dat het zoo pijnlijk voor hem was. — „George, — ik geloof dat door den armen „Run", iemand zich aan jou heeft willen wreken. Ik wilde

Sluiten