Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar vooraf te begrijpen. En zij wist hoe flink en onverschrokken hij zich onder alles hield, hoe hij in de zaken geheel het voorbeeld van den heer Rendell volgde; en gelijk had, — waar men hem met brutaliteit tot toegeven dwingen

wilde, — onverbiddelijk zijn recht te blijven hand-

haven. Het had dubbel hare sympathie voor hem afgedwongen, dat hij niemand van de huisgenooten onder zijne zorgen liet meelijden, en zich tegenover hen allen dezelfde bedaarde, vriendelijke zoon en broer toonde, die hij steeds was geweest. Daarom scheen het haar nog harder, dat zijn trouwe kameraad juist nu was gestorven; — en dat nog wel op zulk een wijze, om zijnentwil. — Als "het nu maar tusschen hen tweeën geweest was als vroeger, dan zou zij thans haar hand op zijn arm gelegd hebben en zij zou hem iets hartelijks en zusterlijks hebben weten te zeggen, — als in den tijd toen ze nog kinderen waren, en zij altijd het juiste woord wist te vinden om hem in zijn verdriet te troosten, of in zijn drift te bedaren. — Maar met dat alles was het immers voorbij. — En, in eens, dacht zij aan Julie; — Julie die immers hare plaats had ingenomen! Zeker, Julie behoorde thans hier bij hem te zijn; zij niet!

Zwijgend ging zij de kamer uit, en zocht hare

Sluiten