Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden. Velen onder de kwaadwilligen, die zich hadden laten meesleepen en zelf den arbeid neerlegden een tijd lang, keerden, nu hun geld opraakte en zij daardoor in een kalmer stemming kwamen, berouwvol tot George terug, en verzochten hem of zij hun werk mochten hervatten. Voor zoover het eenigzins mogelijk was werd hun dat verzoek toegestaan en het gebeurde vergeven, uit medelijden met hen zeiven, of met hun gezinnen; en door deze edelmoedige handelwijze verwierf George zich hoe langer hoe meer de algemeene achting en toegenegenheid, terwijl het bovendien langzamerhand bekend raakte, hoe hij, in stilte, uit eigen middelen, menige vrouw die het immers niet helpen kon wanneer haar man niet werken wilde en dus niet verdiende, met geld had ondersteund, om zoolang voor haar gezin te zorgen.

Het gevolg hiervan was, dat de wrok van Stevens met eiken dag toenam. Door zijn voortdurende dronkenschap wond hij zich hoe langer hoe zinneloozer op tegen den man dien hij als zijn persoonlijke vijand beschouwde; en hoe minder de arbeiders naar hem wilden luisteren, hoe grooter zijn verlangen werd zijn woede aan George zelf te koelen.

Sluiten