Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij was reeds lang van de andere fabriek weggejaagd, en zwierf als een vagebond door het dorp in den laatsten tijd; voornamelijk levende van hetgeen zijn ongelukkige vrouw met uit werken gaan verdiende. Wat hij haar kon afhandig maken of ontstelen, gebruikte hij om te drinken, en, ondanks de meest mogelijke vlijt en oppassendheid, ware het haar nog onmogelijk geweest onder zulke omstandigheden voor zich en hare twee kinderen te zorgen, indien Hélène Rendell haar niet in 't geheim met allerlei goede gaven ware te hulp gekomen.

Op een avond had George laat op de fabriek zitten werken. Het was over den gewonen tijd toen hij zijn lessenaar sloot om naar huis te gaan. De meeste arbeiders waren ook reeds lang weg; slechts een paar werkten nog na, waartoe dikwijls gelegenheid bestond voor hen die wilden over verdienen. — Daar George's kamer op den weg uitzag, had Stevens, die, zooals gewoonlijk, bedronken uit een kroeg kwam, het licht zien branden. En, plotseling kwam de vreeselijke, onberedeneerde woede van den door jenever-misbruik tot een krankzinnige gewordene over hem. Hij bleef aan het hek staan, zijn met bloed beloopen, rood-omrande

Sluiten