Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sching: „Gemeene schurk,'' riep hij: „Ik schiet je neer, als je nog een woord zegt."

En zijn hand was reeds op het gevaarlijke wapen, ofschoon hij er zich nog rekenschap van gaf dat hij het niet doen zou, tenzij Stevens hem opnieuw beleedigde.

Wat er volgde ging alles bliksemsnel. Hij zag iets langs zijn oogen flikkeren. Hij greep naar de hand die hem een lang mes in de borst wilde stooten, en daardoor kwam de steek in zijn arm terecht. In hetzelfde oogenblik was Stevens door twee andere mannen vastgegrepen, machteloos gemaakt. Door een gelukkig toeval waren een paar arbeiders juist bij tijds uit de fabriek gekomen om een grooter ongeluk te verhinderen. — Zij hadden George aan het zien hek staan praten met iemand, en wilden hem juist vragen hen even door te laten, toen de verradelijke aanval van Stevens geschiedde, en zij toeschoten om dezen te ontwapenen.

Hij was in eens heelemaal ontnuchterd. Het mes was hem al uit de hand gevallen. — , Ik wou hem niet vermoorden," verontschuldigde hij zich. — „Ik wou alleen maar geld hebben."

,,Mijn God, meneer! U bloedt," — zei thans een der werklui. Hij heeft u gewond.

Sluiten