Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan: Er was een ongeluk gebeurd; Gerrit Stevens had George aangerand, misschien wel vermoord! Misschien werd hij straks levenloos binnenae-

o

dragen, of misschien ook zouden ze allen bij hem op de fabriek geroepen worden, omdat hij er, doodelijk gewond, lag te sterven, en niet eens meer naar huis kon worden gebracht. Zij stelde zich voortdurend het ergste voor, terwijl zij intusschen uiterlijk hare zelfbeheersching moest bewaren; en zij kon nauwelijks begrijpen hoe Julie, — wier verhouding tot hem immers een zoo heel andere was, — zoo kalm en bedaard, zonder zich op te winden, bleef afwachten wat komen zou.

Eindelijk hoorden zij hem den sleutel in het

slot van de voordeur steken. De alcemeene

ö

uitroep: „Daar is hij', volgde; en de beide jongens vlogen den gang al in, om het allereerst de oorzaak van zijn lang uitblijven te weten.

,,Ik zal jullie binnen alles vertellen", hoorden mevrouw en Hélène hem zeggen. En in het volgend oogenblik kwamen zij alle drie in de kamer. George was een beetje bleek, alsof hij zich flauw voelde. En hij droeg zijn arm in een voorloopig verband. — Maar hij glimlachte vroolijk geruststellend: „Dus u bent ongerust

Sluiten