Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die twee in orde kwam! Zij begreep wel dat, door al de moeite en zorgen der laatste maanden, George geen gelegenheid had gehad te midden daarvan aan eigen persoonlijk geluk te denken. Hij wilde Julie niet aan zich binden vóórdat alles om hem heen weer kalm en rustig was, en hij haar een onbezorgd leven kon bereiden. En het ergerde haar een beetje in Julie, die nu toch geen kind meer was, — dat zij dat alles zoo als van zelf sprekend van hem aannam, dat zij zich zoo door hem liet sparen en ontzien en een beetje vertroetelen, in plaats van haar best te doen, — reeds nu, — zijn plichten en moeilijkheden te leeren kennen en te deelen. Zij, Hélène, — die toch niet meer dan zijn zuster begeerde te zijn, — voelde daaraan immers zoo innig behoefte; — hoeveel meer was het dan niet de taak der toekomstige vrouw!

En toen schudde zij al die gedachten vastberaden van zich af George stootte ook hare zusterliefde terug. Zij moest de plaats innemen die hij haar aanwees, de plaats van een vreemde; — met wie hij moest samenwerken omdat de plicht jegens den doode hen Verbond, maar voor wie hij niets meer voelde. In den begin had zij gehoopt dat het anders wezen zou, dat hij haar zou leeren waardeeren

Sluiten