Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver meevoert op zijn stroom, — vóór wij't zelf weten.

I oen George den volgenden ochtend met zijn \erbonden arm op de fabriek verscheen, werd hij er begroet met een algemeene hartelijkheid, die wèl bewees -hoe bemind hij was onder zijn werklui. Het gevaar waaraan hij zoo ter nauwernood was ontkomen deed hen plotseling beseffen, hoe smartelijk zij zijn dood zouden gevoeld hebben; het haalde de band met hem nauwer toe, door hen te doen inzien naar welk een gevaarlijken oproermaker sommigen onder hen tot hiertoe hadden geluisterd.

Inderdaad had Stevens zijn eigen bedoelingen niet beter kunnen verijdelen, en de zaak der ontevredenheid den genadeslag toebrengen; want terwijl eensdeels zijn ruwe aanval de sympathie van diegenen die tot hier toe nog geneigd waren geweest hem gelijk te geven geheel deed overslaan naar George's kant, verdween anderdeels met zijn inhechtenisneming en gevangenisstraf geheel en al de oproerige geest dien hij het meest had aangewakkerd.

De oude, rustige stemming in het dorp, de

Sluiten