Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem op een donkeren avond in zijn woning kwam opzoeken en zoowel een vriendelijk woord als geld achterliet bij zijn vertrek.

Want, wie waarlijk zijn plicht wil nakomen jegens de armen, mag noch het een, noch het ander vergeten. Mooie praatjes zijn niet voldoende om honger te stillen, of te verwarmen tegen de koude, maar evenmin wekt de gave die zwijgend, met een stuursch, hoogmoedig gezicht, geschonken wordt dankbaarheid bij den ontvanger. In beide gevallen wordt daardoor het zaad van verbittering en nijd gestrooid dat de klassenhaat verwekt.

— Op een ochtend, — het regende sinds twee dagen maar de vochtige koude maakte den gezondheidstoestand nog ongunstiger, — kwam de dokter even bij George op de fabriek aanloopen.

,,Ik wou je eens even komen waarschuwen", zei hij. „Jij en juffrouw Rendell komen zooveel met de armen in persoonlijke aanraking; en daarom moet je nu oppassen. Ik heb van ochtend twee gevallen van typhus geconstateerd."

George was op het nieuws niet geheel onvoorbereid. De dokter had hem reeds vroeger gezegd dat hij voor het uitbreken van een

Sluiten