Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donderdag; en het is dus misschien beter dat zij tegen Zaterdag in elk geval maar in de stad blijven. — En Julie is nog steeds uit logeeren, niet waar?"

,.Ja, die komt vooreerst nog niet terug. — Wat dunkt u! Zal ik het aan mevrouw Rendell vertellen van de jongens, — of wilt u het doen?"

:— Zij spraken af dat de dokter, — die veel takt had in zijn omgang met mevrouvy Rendell, — zelf op Kastanieënoord zou komen 'om haar het slechte nieuws mee tedeelen. — Intusschen vernam Hélène het reeds vooraf door George. „Het treft bijzonder gelukkig dat wij juist alleen met ons drieën thuis zijn," zei hij. ,,De jongens zullen in de stad wel een prettigen Zondag hebben bij kennissen; maar als Julie niet toevallig al uit logeeren geweest ware, hadden wij haar nu moeilijk nog kunnen wegzenden. De meeste menschen zijn zoo vreeselijk bang voor typhus."

Ofschoon het in dit geval heel natuurlijk was, dat hij niet voor haar zelve vreesde, — die in de zieken-inrichting immers dagelijks met het gevaar in aanraking was geweest, en zich thans zeker ook niet zou laten terughouden wanneer het noodig werd als vrijwillige verpleegster zich in de besmetting te begeven, — toch trof het

Sluiten