Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen zijn geld maar ook zijn persoon in de eerste plaats behoorde te geven; om daardoor zijn arbeiders te bewijzen hoe hij niet slechts hun meester maar ook hun vriend wilde zijn, op wien zij konden rekenen in tegenspoed, al waagde hij ook zijn eigen gezondheid — Indien hij thuis mevrouw Rendell of Hélène daarmee aan het gevaar van de besmetting had blootgesteld, zou hij in de eerste plaats aan hun veiligheid hebben moeten denken. — Maar Hélène had, van den eersten dag af, hare moeder weten te overreden dat zij volkomen afgezonderd boven in hare kamers zou blijven, en met niemand in aanraking komen dan met de meid die haar beÖ

diende. Want zij begreep dat de zwakke mevrouw Rendell een aanval der kwaadaardige ziekte hoogst waarschijnlijk niet zou kunnen doorstaan, en overtuigde haar daarom hoe het haar plicht was zich op alle mogelijke wijze te ontzien, ter wille harer kinderen. — Het sprak van zelf dat zijzeive, persoonlijk, zich onverschrokken blootstelde aan 't gevaar, door haar liefde-beroep van ziekenverpleegster met de meeste toewijding uit te oefenen. — Zoo kwam het ook dat George s zelfopofferend gedrag niet lang een geheim voor haar bleef. — Ofschoon hij het tot hiertoe had

Sluiten