Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw er bij een van die gelegenheden bij gegevoegd, ,,dan denkt hij er altijd aan wat voor de kinderen mee te nemen. Zij houden ook zooveel van hem, nietwaar Marietje?"

Het oudste der twee kleine meisjes knikte,

met een aandoenlijke uitdrukking van schuwe blijdschap op haar ouwelijk, boven hare jaren wijs gezichtje, — alsof zij in gedachten haar vriend, den eenigen dien zij in haar misdeeld leventje bezat, vóór zich zao-,

o

Ach, heden avond kwam Marietje niet, zooals anders, Hélène tegemoet, — om hare kleine hand verlegen in de hare te leggen en haar mee te trekken naar moeders bed.

Het was een ongewoon droevig tooneel.

Vrouw Stevens zat recht overeind, de dekens half teruggeworpen in haar angst, - de van koortsgloed schitterende oogen strak gevestigd op hetgeen bij de tafel gebeurde. — Daar lag Marietje met gesloten oogen, flauw steunend, in de armen van iemand, die, - op den schamelen, matten stoel, — den eenigen in het vertrek, neergezeten, — vruchteloos trachtte het kleine lijderesje te vertroosten en te doen inslapen.

In het eerste oogenblik, bij het slechte licht

Sluiten