Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kleine petroleum-lampje, meende Hélène

dat de dokter er was.

„Is Marietje ziek geworden?" vroeg zij,

meewarig naderbij komend.

Toen zag zij dat zij zich had vergist. Zij herkende George •, en, evenals bij dat wederzien aan het ziekbed van haren vader, hadden zij ook nu geen van beiden den tijd na te denken over dat vreemde hunner ontmoeting in hetzelfde liefdewerk; — hetgeen George steeds had trachten te vermijden, opdat Hélène zich volkomen vrij zou blijven voelen in haar uit- en ingaan.

,Ja, Marietje is ziek," zei hij. ,,Het arme kind schijnt zich den heelen dag goed te hebben gehouden en nergens over te hebben geklaagd. Nu heeft zij blijkbaar een erge koorts. En meelijdend streek hij over het magere, gloeiende gezichtje dat tegen hem aanleunde. Maai Hélène dacht het eerst aan zijn eigen gevaar.

, Je hadt haar niet op schoot moeten houden, ' zei zij. — Het is verkeerd van je dat te doen, in je eigen belang. ' En zij wilde het kind van

hem overnemen.

Maar het lag zoo moe tegen zijn schouder aan dat hij haar met de oogen terughield. „Laat

Sluiten