Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen beiden gebruikt middagmaal gezien ; en toen zij in den vroegen ochtend na haar nachtwaak thuiskwam, nam zij zooals gewoonlijk snel haar eenzaam ontbijt, en ging daarop naar haar slaapkamer om uit te rusten.

Het was 's middags héél laat al toen zij, verkwikt, klaar om haar taak weer te beginnen, ontwaakte. Zij kleedde zich; — sinds het uitbreken der epidemie droeg zij weder hare verpleegsterjaponnen die zij, na haar ontslag, natuurlijk had afgelegd; — en haastte zich naar de huiskamer om George niet op haar te laten wachten ; want het was omstreeks etenstijd.

Maar Peter, die juist bij den haard nog een paar turven legde, keerde zich met een somber gelaat naar haar om toen zij binnentrad, prettig gestemd door den aanblik van het gezellige licht, het stralende vuur, de gedekte tafel.

,,Ik ben blij dat u daar is, juffrouw," zei hij. —

,,Ik dacht er al over, of ik u maar niet zou gaan

roepen; want meneer George ligt te bed.

Hij is van middag ziek van de fabriek thuisgekomen."

En in de oogen van den knecht las Hélène dezelfde vrees die haar hart in eens dichtschroefde.

Sluiten