Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheidenheid niet vragen wilt wanneer je het een of ander wenscht."

Inderdaad vreesde zij, vooral in het begin, dat hare tegenwoordigheid hem eigenlijk voortdurend onaangenaam was, zoodat hij daarom niets meer van haar wilde aannemen dan hare onontbeerlijke verpleegsterzorgen. Maar, hoezeer haar dit ook hinderde, zij vermocht niet hare strakke, teruggetrokken houding te blijven bewaren, — zooals zij zich dat eerst had voorgenomen; — nu zij hem zoo hulpbehoevend, afhankelijk voor zich zag, zonder ander gezelschap dan het hare. Hare zachte, lieve natuur was sterker dan haar trots. — „Als hij weer beter is, en Julie terugkomt zal ik niet meer noodig zijn," dacht zij. „Nu is het echter mijn plicht hem niet alleen goed op te passen, maar ook zijn toestand zooveel mogelijk te veraangenamen."

„Als hij weer beter is." — In de laatste dagen durfde zij dat niet meer tot zich zelve zeggen. Hij werd zoo zwak; zelfs het innemen werd hem een inspanning; hij klaagde niet, maar zij zag het"; en het kostte haar zelfoverwinning wanneer zij hem lastig vallen moest. — De dokter had in den begin veel hoop gehad, met het oog op zijn jong, krachtig gestel. Maar er kwam

Sluiten