Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte aan wat hij nu „zijn wreedheid tegen Julie" noemde. — Het was toch juist zoo erg lief en hartelijk van haar, dat zij zich niet wilde en kon amuseeren zoolang haar pleegbroer zoo ziek was. — En, in plaats van dat op prijs te stellen, had hfj haar nu nog bovendien ook verdriet gedaan met zijn onaardige woorden. — Wat zou zij hem zelfzuchtig vinden! —Zij hield voortaan zeker in het geheel niet meer van hem ! En hij was thuis gekomen, — vol verlangen haar zijn berouw te toonen, — toen hij daar vernam welk een nieuwe verontrustende tijding zij intusschen gekregen had. — Dat kon hij haast niet aanzien, dat zij daar nu stil en treurig mee aan tafel zat, zonder te eten, en zich telkens op de lippen bijtende om niet te huilen. — En, toen hij haar na den eten alleen in de kamer zag achterblijven, haastte hij zich zoo spoedig mogelijk, onbemerkt van de anderen, terug naar haar om te trachten haar te troosten.

Zij zag op, weldadig aangedaan door zijn sympathie. Dien middag had hij haar inderdaad een beetje gegriefd; terwijl zij naar den post uitkeek had zij er over gedacht hoe onvriendelijk dat gezegde van hem geweest Was, — alsof hij toch niet heel goed wist dat zij

Sluiten