Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O Julie" juichte zij: ,,Er is een telegram! Kom toch gauw —; een telegram over George. — Het gaat wat beter. — Kom toch gauw mee naar mama."

— En inderdaad hield mevrouw Rahden het jonge meisje een telegram voor, waarin mevrouw Rendell de gelukkige wendig die de ziekte in den afgeloopen nacht genomen had meldde, met „brief volgt." — En die brief bevestigde de eerste goede tijding. — De patiënt had rustig geslapen; — de koorts was minder; — de dokter geloofde dat de gevaarlijke crisis voorbij was. —

— Voor Julie was de overgang groot. — Even volslagen als eerst hare ontmoediging geweest was, even stellig herleefde nu weer haar hoop. — In eens scheen de toekomst héél rooskleurig. — Zij was haast beschaamd over zich zelve, dat zij hare huisgenooten zoo lastig was gevallen met haar angst. — Voor het vervolg was het haar voor altijd een les zich méér te leeren beheerschen, en andere menschen niet voor den tijd met hare zorgen te kwellen.

Den volgenden dag was zij alleen in de zitkamer van Lous, die zich nog boven bevond om zich te kleeden. — En zij keek een beetje verwonderd toen de deur openging en, in

Sluiten