Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belzinnigen rol dien zij tegenover hare moeder had aangevangen te spelen, — tegen haar wil thans, — in nog veel ergere mate te blijven voortzetten bij de familie Rahden. Zij schaamde zich zelve ten opzichte van mevrouw wier goedheid zij daardoor misbruikte; — het kostte haar de grootste moeite tegenover Lous een onbevangen houding te blijven bewaren; — en Charles ging zij zooveel mogelijk uit den weg.

Het was voor haar een pijnlijke tijd van zelfverwijt, die de vreugde over George's beterschap voor haar bedierf, — door haar eigen schuld.

Want George wérd beter, — heel langzaam wel, zooals dat bij typhus-lijders meestal gaat, — maar toch beter. — En in die eentonige weken van genezing had hij een langen leertijd vóór zich, om zich te oefenen in geduld en zelfbeheersching. — Het koude ongunstige weder bond hem voortdurend aan zijn kamer, zonder dat hij vooreerst tot veel anders in staat was dan stil op de sofa te blijven liggen, en zich door Hélène of Peter te laten helpen. —

Het was voor zijn flinke, onafhankelijke natuur misschien nog de zwaarste beproeving die hij

Sluiten