Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ooit het lot te helpen lenigen van diegenen, die óók ziek, maar minder bevoorrecht waren dan hij. Zoodra hij niet meer voortdurend oppassing behoefde drong hij daarom zelf er bij Hélène op aan, dat zij hém moest alleen laten en hare armen weder gaan bezoeken om te zien wat zij voor hen doen kon.

En Hélène ging, — gewillig genoeg. — Het was het beste zoo dacht zij. — Nu het gevaar geweken was en zij wist dat George zou behouden worden, hield zij zich zelve steeds voor dat hij gespaard was gebleven, — voor Julie. — En daarom moest zij zich terugtrekken, — hoe eer hoe beter, in haar eigen belang. — Na dien nacht, waarin zij de waarheid had gelezen in haar hart, had zij eenzwaren strijd met zich zelve moeten strijden. — Zij was jaloersch op Julie; — zij kon het denkbeeld niet verdragen dat straks deze hare taak overnemen ging, — het recht dan zou hebben altijd bij hem te zijn, — van zijn herstel en terugkeer tot het leven te genieten — Maar zij was er zich van bewust dat zulke gedachten onedel waren, omdat zij zelve eenmaal vrijwillig van de plaats in George s hart had afstand gedaan, — die hij dus nu vrij was een ander aan te bieden.— En zij overwon zich zoo geheel, dat zij, om hém maar genoegen

Sluiten