Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefhebben kunt „for better and for worse, — zooals het zoo mooi luidt in het Engelsch huwelijksformulier. Maar het heeft mij wel eens verwonderd, waarom je George nooit hebt leeren liefhebben. — Hij heeft in moeilijke dagen, — en dan is het dat de menschen toonen wat zij innerlijk waard zijn — bewezen een mooi, edel karakter te bezitten. — En ik zou hem daarom zoo graag, met het volste vertrouwen, mijn dochter hebben toevertrouwd. Ik was zoo gelukkig toen ik bemerkte hoe hij in Julie een vergoeding vond voor jou, — gelukkig terwille van hem, — en ook van Julie."

Hélène had moeite zich goed te houden. O ! indien hare moeder eens geweten had hoe zij haar pijnigde met die woorden? — In tegenstelling met Julie's kinderachtige achterhoudendheid zou zij, — die zooveel ouder was, — zoo graag de 'armen om mevrouw Rendells hals geslagen en alles bekend hebben. Maar voor haar was stilzwijgen plicht. De verhouding tot George zou noodeloos gedwongen zijn geworden, indien zij zich had laten verleiden hare gevoelens te bekennen. En zij dwong zich te antwoorden: ,,Ik heb er ook zoo over gedacht als U; maar Julie heeft door haar naar eigen goeddunken handelen ons

Sluiten