Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— , Julie heeft mij bewezen, dat ik haar niet ken" zeide zij. — „Ik heb haar voor een verstandig, nadenkend meisje gehouden; en in plaats daarvan heeft zij steeds gehandeld als een ondeugend kind. — Een kind weet nog te weinig van het leven en is te jong om aan een verlovino- te denken. — Laten Charles en zij daarom eerst bewijzen, dat zij na een jaar of wat nog even zoo veel van elkaar houden als nu, — dat zij elkaar trouw zijn gebleven, ook als hij ver weggaat om zijn carrière van zeeofficier te volgen ; — dan kunnen zij opnieuw over hun plannen sprekén. — Tot zoolang wil ikernietsvan hooren, en verwacht ik van Julie dat zij haar berouw mij door daden toont.'

Mevrouw sprak streng, beslister dan sinds lang haar gewoonte was. — Het onafhankelijke gedrag van Julie had haar als het ware opgeschrikt uit hare lijdende lusteloosheid. Zij voelde met smart, hoe zij door hare zwakke gezondheid tegen haren wil genoodzaakt was geweest haar dochter al te veel aan zich zelve over te laten.

Voor Julie lag daarin hare verontschuldiging. — Hélène was opgegroeid onder het waakzaam oog harer beide ouders, en had een ernstig levensdoel gekozen vóórdat het leed over Kastanieën-

Sluiten