Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitwerking die de tijding natuurlijk op hem hebben zou. — Hij was nu zoo kalm-tevreden, in die dankbaar-gelukkige stemming van uit zware ziekte herstellenden, voor wie al het alledaagsche dat zij vroeger niet opmerkten nieuw en vreemd en mooi geworden is. En in de rustige rust waarin alles om hem nog gehouden werd, had het leven daardoor iets zoo vriendelijk-gezelligs gekregen. Het was al erg genoeg dat Julie, met hare plotselinge onthullingen, in het hart van hare moeder en van Hélène zulk een verandering van stemming had teweeggebracht; George zelf in dat opzicht nog wat kalmte te gunnen was zoo verleidelijk. —

Half haar zelve bewust, — zoodat zij zich ietwat schaamde over hare zelfzucht, — was bij Hélène een reactie ingetreden. — Op hare verontwaardiging over Julie's handelwijze die George zooveel verdriet zou gaan berokkenen, volgde een vreemd gevoel van herademing, van blijdschap bijna, omdat hij nu toch niet toebehooren zou aan hare zuster, omdat hij in elk geval dezelfde blijven zou thuis; — zoodat het oude, gezellige leven met hem op den duur weder voortgaan kon. — Het was zelfzuchtig; daarvan gaf zij zich wel rekenschap; maar zij troostte zich er mee

Sluiten