Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe eerlijk zij hem toch hare zuster gegund had zoolang zij in hun beider liefde kon gelooven. — Eerst nu zij met volle zekerheid wist hoe er nooit iets van een huwelijk komen kon, eerst nu durfde zij zichzelve bekennen dat zij zich, wat haar zelve betrof, verheugde daarover ; hoe innig zij ook voor George meevoelde, en hoe graag zij het om zijnentwille anders gewild had.

Zij kon niet laten zich reeds een bevredigend verschiet te droomen; — later, wanneer George geleerd zou hebben zich in zijn teleurstelling te schikken; — wanneer Julie, met Charles Rahden getrouwd, het huis verlaten had; — en hare moeder en George en zijzelve, eensgezind, vertrouwelijk, naast elkander zouden voortleven, zorgend voor het geluk van de opgroeiende jongens; — en in dat stille samenzijn zoo al geen geluk dan toch bevrediging vindend.

Julie was na het onderhoud met George weer stil naar hare kamer geslopen ; en wachtte daar totdat hare moeder haar bij zich zou laten roepen. George zelf had dit zoo gewild, en haar geraden nu niet langer zelve te handelen maar de zaak

Sluiten